Περιοχή: Gemeinde Stolzenau
Πολιτισμός

Rettet die Fassaden in Stolzenau!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat Stolzenau
1.626 Υποστηρικτές
η περίοδος επεξεργασίας έχει λήξει
 1. Ξεκίνησε 2018
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

In Stolzenau ist der Bau eines Supermarktes im Ortskern geplant. Die möglichen Grundstücke umfassen auch vier ortsbildprägende Gebäude an der Allee. Unter anderem droht der Abriss des 100 Jahre alten Sparkassengebäudes. Zurzeit werden die weiteren Bauschritte geplant. Es ist notwendig, jetzt entsprechende Einwände zu sammeln, die gegen den Abriss der ortsbildprägenden Gebäude sprechen, damit ein entsprechender Bebauungsplan erstellt wird. Wir wollen uns wohlfühlen in Stolzenau und die Geschichte unseres Ortes für unsere nachfolgenden Generationen bewahren. Nachhaltiger Städtebau bringt Altes und Modernes in Einklang. Eine Bebauung des Areals, welcher Art und zukünftigen Nutzung auch immer, muss behutsam in das Ortsbild eingefügt werden und dabei die historische Fassadenerhaltung zum Ziel haben.

Αιτιολόγηση

Bedeutet für Sie auch, dass eine Ortskernbelebung nur mit dem Erhalt unserer liebgewonnen Straßenansichten umgesetzt werden kann? Die Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren, das ist unser Ziel. Denn unsere Fassaden im Ortskern … • erzählen die Geschichte von Stolzenau! • sollen auch unsere Kinder noch erfreuen! • gefallen unseren Touristen! • geben uns kulturelle Identität! • sind Zeitzeugen unserer Vergangenheit! • sind ein Stück Heimat! … können nur einmal abgerissen werden und sind dann für immer verloren! Setzt euch ein für den Erhalt unseres Ortsbildes! Wenn die Gebäude erst abgerissen sind, ist es zu spät! Fragen? Bitte meldet euch. Die Fassadenretter! 0151 - 422 270 89

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Die Fassadenretter από Stolzenau
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

 • Bearbeitungsfrist abgelaufen

  στον/-ην/-ο 09.08.2020

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition davon aus, dass die Bearbeitungsfrist des zuständigen Ausschusses bzw. des Empfängers abgelaufen ist.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Hallo liebe Fassadenretter,

  das letzte Treffen der Interessengemeinschaft Fassadenretter hat gezeigt, dass es weiteren Gesprächsbedarf gibt. Die IG Fassadenretter trifft sich erneut am Donnerstag, 09.08.2018 um 19:30 Uhr in der Remise auf dem Siedlerhof in Stolzenau, Bgm.-Heuvemann-Str. 4 (ehemalige Kaserne). Themen sind die Erarbeitung eines Argumentationspapieres und der weitere Ablauf in einem Bebauungsplanverfahren. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stolzenau sind herzlich willkommen daran teilzunehmen.

  Bis dahin, herzliche Grüße

  eure Fassadenretter

 • Treffen am Donnerstag 26. Juli 2018
  Stolzenau: Die letzte Ratssitzung vom 27.Juni hat uns weiter bewegt und veranlasst uns zu einem nächsten Treffen der IG Fassadenretter. Wir treffen uns am Donnerstag, 26.07.2018 um 19:00 Uhr in der Remise auf dem Siedlerhof in Stolzenau, Bgm.-Heuvemann-Str. 4 (ehemalige Kaserne). Themen sind der derzeit mitgeteilte Stand zum Neubau des Supermarktes im Ortskern von Stolzenau, basierend auf schriftliche Anfragen an die Gemeinde Stolzenau und den Landkreis Nienburg. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stolzenau sind willkommen teilzunehmen.

Συζήτηση

Tag. Ich Tomba Tolossu in Simbabwe. Habe gestimmen für nix gemacht kaputt weil hier in Simbabwe viel kaputt und das nix gut. Gespartgekass ist immer gut Haus. Hier in Simbabwe du nix haben Geldhaus. Mir bald wollen gehen in Deutscheland und will nix sehen dann Haus ist kaputt!

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition