openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Roznorodnosc Nasion Zagrozona - Przeciwko europejskim regulacjom nasiennym na rzecz branzy nasiennej Roznorodnosc Nasion Zagrozona - Przeciwko europejskim regulacjom nasiennym na rzecz branzy nasiennej
  • Von: Andreas Riekeberg, Campaign for Seed-Sovereignty mehr
  • An: Mitglieder der Kommission, des Parlamentes ...
  • Region: Europäische Union
    Kategorie: Verbraucherschutz mehr
  • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  • Sammlung beendet
  • 103 Unterstützende
    Sammlung abgeschlossen

Roznorodnosc Nasion Zagrozona - Przeciwko europejskim regulacjom nasiennym na rzecz branzy nasiennej

-

Różnorodność Nasion Zagrożona - Przeciwko europejskim regulacjom nasiennym na rzecz branży nasiennej.

Szanowni Członkowie Komisji Europejskiej, Szanowni Posłowie Parlamentu Europejskiego, Szanowni Członkowie Rady Europejskiej!

Nowe przepisy nasiennicze są obecnie opracowywane w Brukseli. Jeśli plany Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia i Konsumentów staną się rzeczywistością, dawne i rzadkie odmiany owoców, warzyw i zbóż znikną z rynku. Te zróżnicowane gatunki i odmiany dostosowane do rolnictwa ekologicznego zostaną wyeliminowane przez biurokrację, a siła korporacyjnego rolnictwa dodatkowo wzmocniona.

Obecnie dostępne teksty do nowego rozporządzenia UE promują koncentrację rynku nasion w rękach niewielkiej liczby korporacji nasienniczych. Jest to nie do przyjęcia. Nowe regulacje nasienne UE muszą zezwolić na zróżnicowanie odmian, istnienie odmian przeznaczonych dla niewielkich gospodarstw oraz odmian przystosowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Różnorodne odmiany muszą być dostępne nie tylko w bankach genów, ale także na otwartym rynku, bez biurokratycznych ograniczeń.

Dlatego mówimy: NIE dla obowiązku rejestracji! Poza tym obecne kryteria rejestracyjne muszą być obniżone dla odmian odpowiednich dla rolnictwa ekologicznego ze względu na ich różnorodność, aby nasze rolnictwo mogło dostosować się do zmian klimatycznych, nowych szkodników i chorób, a także stylu życia bardziej przyjaznego dla środowiska.

Ani obecne prawo nasienne UE, ani dostępne obecnie, nieformalnie złożone projekty dla zmian w prawie nie spełniają tych wymagań. Grożą utratą różnorodności nasion i tym samym wspólnego dziedzictwa ludzkości. Są zagrożeniem dla zrównoważonych systemów żywności i istnieją tylko aby służyć przemysłowi agrochemicznemu.

Apelujemy do Was, Członkowie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, o odrzucenie wszelkich propozycji, które nie spełniają powyższych kryteriów! Dosyć już niszczenia różnorodności rolnictwa i ogrodnictwa w Europie!

Więcej informacji na stronie: - Kampania na rzecz suwerenności nasion: www.seed-sovereignty.org - Niemiecka organizacja parasolowa dla różnorodności upraw i zwierząt gospodarskich ("Dachverband Kulturpflanzen-und Nutztiervielfalt eV"): www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - Patrick Wiebe Blog: www.bifurcatedcarrots.eu

Begründung:

Uzasadnienie:

Obecne przepisy nasienne UE pochodzą z czasów, kiedy ochrona środowiska, przyrody i różnorodności biologicznej były niedoceniane. Istniały liczne przedsiębiorstwa hodowlane, które wprowadzały dużą różnorodność odmian na rynku. Większość z tych odmian mogła być ponownie zasiane po zbiorach, technika ta istnieje od tysięcy lat, w ciągu całej historii rolnictwa.

W 1980 roku, dwa nowe terminy musiały zostać opracowane dla tego, co wcześniej było powszechną praktyką: po pierwsze "prawa rolników", a po drugie "odmiany o zapyleniu otwartym". Wszystko to wynikło to z faktu drastycznych zmian na rynku nasienniczym. Dziś dziesięć największych firm zdominowało trzy czwarte światowego rynku nasion, a ponad połowa światowego rynku pochodzi z przemysłu chemicznego.

Większość odmian podlega prawnym i technicznym restrykcjom, które ograniczają możliwość ponownego siewu nasion wyprodukowanych przez rolników na swoich polach. Wprowadzono obowiązek oficjalnego zatwierdzenia możliwości wprowadzenia odmian do obrotu, a kryteria z tym związane są przystosowane do odmian przemysłowych. Wysoka wydajność tych odmian i wzrost liczby ludności świata, zostały wykorzystane do uzasadnienia tych zmian. Kompleksowy raport Międzynarodowej Oceny Wiedzy Rolniczej, Nauki i Technologii na rzecz Rozwoju (IAASTD) ilustruje niestabilności tego podejścia.

Różnorodność upraw w dużej mierze zniknęła z rynku. Dotyczy to głównie różnorodności odmian niezarejestrowanych - są sprzedawane przez tysiące nieustraszonych obywateli w Europie bez wymaganej rejestracji. Dziś, możemy polegać na ogromnym doświadczeniu tych ludzi i powinniśmy zachęcać coraz więcej osób, aby angażowali się w tę działalność, nie tylko jako hobby, ale także sposób na generowania dochodów i środków do życia.

Drugim ważnym aspektem jest to, że prawie żadna zatwierdzona odmiana nie została wyhodowana specjalnie dla rolnictwa ekologicznego. Jednakże rolnictwo ekologiczne potrzebuje roślin, które są silne, bez użycia środków chemicznych. Jest to możliwe tylko przy bardzo szerokiej puli genowej. Odmiany te uznaje się za niedopuszczalne wobec obecnych kryteriów rejestracji nasion.

W imieniu wszystkich sygnotariuszy.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Wolfenbüttel, 04.05.2013 (aktiv bis 03.11.2013)


Neuigkeiten

Dear supporters of our petition, the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics. The correct numbers are as following: voting 6 on the Commissions proposal: 15 ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf


aktuelle Petitionen