Region: Europäische Union
Economy

Roznorodnosc Nasion Zagrozona - Przeciwko europejskim regulacjom nasiennym na rzecz branzy nasiennej

Petitioner not public
Petition is directed to
Mitglieder der Kommission, des Parlamentes und des Rates der EU
103 supporters
Petitioner did not submit the petition.
103 supporters
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched 2013
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Różnorodność Nasion Zagrożona - Przeciwko europejskim regulacjom nasiennym na rzecz branży nasiennej.

Szanowni Członkowie Komisji Europejskiej, Szanowni Posłowie Parlamentu Europejskiego, Szanowni Członkowie Rady Europejskiej!

Nowe przepisy nasiennicze są obecnie opracowywane w Brukseli. Jeśli plany Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia i Konsumentów staną się rzeczywistością, dawne i rzadkie odmiany owoców, warzyw i zbóż znikną z rynku. Te zróżnicowane gatunki i odmiany dostosowane do rolnictwa ekologicznego zostaną wyeliminowane przez biurokrację, a siła korporacyjnego rolnictwa dodatkowo wzmocniona.

Obecnie dostępne teksty do nowego rozporządzenia UE promują koncentrację rynku nasion w rękach niewielkiej liczby korporacji nasienniczych. Jest to nie do przyjęcia. Nowe regulacje nasienne UE muszą zezwolić na zróżnicowanie odmian, istnienie odmian przeznaczonych dla niewielkich gospodarstw oraz odmian przystosowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Różnorodne odmiany muszą być dostępne nie tylko w bankach genów, ale także na otwartym rynku, bez biurokratycznych ograniczeń.

Dlatego mówimy: NIE dla obowiązku rejestracji! Poza tym obecne kryteria rejestracyjne muszą być obniżone dla odmian odpowiednich dla rolnictwa ekologicznego ze względu na ich różnorodność, aby nasze rolnictwo mogło dostosować się do zmian klimatycznych, nowych szkodników i chorób, a także stylu życia bardziej przyjaznego dla środowiska.

Ani obecne prawo nasienne UE, ani dostępne obecnie, nieformalnie złożone projekty dla zmian w prawie nie spełniają tych wymagań. Grożą utratą różnorodności nasion i tym samym wspólnego dziedzictwa ludzkości. Są zagrożeniem dla zrównoważonych systemów żywności i istnieją tylko aby służyć przemysłowi agrochemicznemu.

Apelujemy do Was, Członkowie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, o odrzucenie wszelkich propozycji, które nie spełniają powyższych kryteriów! Dosyć już niszczenia różnorodności rolnictwa i ogrodnictwa w Europie!

Więcej informacji na stronie: - Kampania na rzecz suwerenności nasion: https://www.seed-sovereignty.org - Niemiecka organizacja parasolowa dla różnorodności upraw i zwierząt gospodarskich ("Dachverband Kulturpflanzen-und Nutztiervielfalt eV"): https://www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/node/29 - Patrick Wiebe Blog: https://www.bifurcatedcarrots.eu

Reason

Uzasadnienie:

Obecne przepisy nasienne UE pochodzą z czasów, kiedy ochrona środowiska, przyrody i różnorodności biologicznej były niedoceniane. Istniały liczne przedsiębiorstwa hodowlane, które wprowadzały dużą różnorodność odmian na rynku. Większość z tych odmian mogła być ponownie zasiane po zbiorach, technika ta istnieje od tysięcy lat, w ciągu całej historii rolnictwa.

W 1980 roku, dwa nowe terminy musiały zostać opracowane dla tego, co wcześniej było powszechną praktyką: po pierwsze "prawa rolników", a po drugie "odmiany o zapyleniu otwartym". Wszystko to wynikło to z faktu drastycznych zmian na rynku nasienniczym. Dziś dziesięć największych firm zdominowało trzy czwarte światowego rynku nasion, a ponad połowa światowego rynku pochodzi z przemysłu chemicznego.

Większość odmian podlega prawnym i technicznym restrykcjom, które ograniczają możliwość ponownego siewu nasion wyprodukowanych przez rolników na swoich polach. Wprowadzono obowiązek oficjalnego zatwierdzenia możliwości wprowadzenia odmian do obrotu, a kryteria z tym związane są przystosowane do odmian przemysłowych. Wysoka wydajność tych odmian i wzrost liczby ludności świata, zostały wykorzystane do uzasadnienia tych zmian. Kompleksowy raport Międzynarodowej Oceny Wiedzy Rolniczej, Nauki i Technologii na rzecz Rozwoju (IAASTD) ilustruje niestabilności tego podejścia.

Różnorodność upraw w dużej mierze zniknęła z rynku. Dotyczy to głównie różnorodności odmian niezarejestrowanych - są sprzedawane przez tysiące nieustraszonych obywateli w Europie bez wymaganej rejestracji. Dziś, możemy polegać na ogromnym doświadczeniu tych ludzi i powinniśmy zachęcać coraz więcej osób, aby angażowali się w tę działalność, nie tylko jako hobby, ale także sposób na generowania dochodów i środków do życia.

Drugim ważnym aspektem jest to, że prawie żadna zatwierdzona odmiana nie została wyhodowana specjalnie dla rolnictwa ekologicznego. Jednakże rolnictwo ekologiczne potrzebuje roślin, które są silne, bez użycia środków chemicznych. Jest to możliwe tylko przy bardzo szerokiej puli genowej. Odmiany te uznaje się za niedopuszczalne wobec obecnych kryteriów rejestracji nasion.

W imieniu wszystkich sygnotariuszy.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Dear supporters of our petition,

  the EU-Parliament published the results of yesterdays votings on the Commissions proposal for a seed regulation, and other topics.

  The correct numbers are as following:

  voting 6 on the Commissions proposal: 15 yes; 615 no, 13 abstained;
  voting 7 on the request for a referral: 574 yes, 90 no, 10 abstained;
  voting 8 on the legislative resolution: 511 yes, 136 no, 16 abstained
  (please notice: it was 511 yes and not only 51 as in the last mail wrongly written)

  If you are interested in the question who voted how, you find the results of roll-call votes here:
  tinyurl.com/EP-voting-140311 on pages 16 to 21.

  If anybody would like to translate this and the last mail into the petitions language,... further

 • Dear supporters!

  We've made it! The Parliament of the EU has decided: the Commissions proposal for a seed regulation is politically dead. In yesterdays plenary session was adopted with 51 to 130 votes a legislative resolution, which rejects the proposal of 6 Mai 2013 very clear and calls the Commission to submit a new one.

  Until the last moment it was unclear: would the Parliament adopt such a legally binding resolution or would it restrict itself to a simple appeal to the Commission to withdraw the proposal? This appeal in the so called rejection report got 650 to 15 votes. But the Parliament insisted in a voting on the legislative resolution with the above mentioned result.

  By this the longstanding engagement of organisations and... further

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

More on the topic Economy

235,155 signatures
99 days remaining

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now