Περιοχή: Γερμανία
Αθλητισμός

Save The Events • Rettet Unsere Läufe !

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesinnenministerium
9.424 Υποστηρικτές 9.257 σε Γερμανία
19% του 50.000 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2020
 2. Συλλογή ακόμα 13 ημέρες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Die Corona-Pandemie hat so gut wie alle Läufe und Events gestoppt, die Veranstalter und Vereine bangen um ihre Existenz und Zukunft. Viele weitere Unternehmen sind im Hintergrund abhängig von solchen und natürlich auch jeglichen anderen Events in den Bereichen Sport und Kultur, zum Beispiel Messe, Security, Medaillen, Zeitnahme, Technik oder Absperrungen. Hier steht eine gesamte Branche auf der Kippe.

Die Interessengemeinschaft der deutschen Straßenlaufveranstalter German Road Races (GRR) e.V. - dazu zählen große Marathonläufe als auch kleine 5-km-Rennen - ruft als Stimme des Laufsports dazu auf, diese Petition zu unterstützen.

Wir brauchen Eure Stimmen, um den Laufsport zu retten!

Je mehr Stimmen wir bekommen, desto größer wird der Druck auf das Bundes-Innenministerium und die Politik, sich mit der Thematik beschäftigen zu müssen. Bitte teilt dies auch über Eure Instagram-Accounts: #SaveTheEvents - Rettet unsere Läufe

Αιτιολόγηση

Hier steht ein Sport auf der Kippe, der einmalig ist: Breitensportliche Läufer und Läuferinnen verschiedenster Nationen, Kulturen und Religionen starten gemeinsam mit Eliteathleten in einem Rennen. Integration und Zusammengehörigkeit sind Grundpfeiler der Veranstaltungen, hinzu kommt die enorm wichtige präventiv-medizinische Bedeutung des Laufsports, auch durch die Kinder- und Jugendläufe sowie Walking- und Nordic-Walking-Gruppen.

Wer Läufe als Zuschauer erlebt, wird motiviert, selbst diesen gesunden Sport zu betreiben. Diese Entwicklung hat über Jahrzehnte dazu geführt, dass alleine in Deutschland viele Millionen diesen Sport heute betreiben. Doch in der Krise gibt es für den Laufsport keine Lobby.

Die Politik muss sich endlich genauer mit dieser Krise beschäftigen und aktiv nach Lösungen suchen - zum Beispiel Hygiene- und Sicherheitskonzepte der Veranstalter optimieren und diese aktiv unterstützen statt pauschal abzulehnen. Warum zum Beispiel können Open-Air-Veranstaltungen nicht mit Abstands- und Mundschutzvorschriften stattfinden, wenn dies im täglichen Leben in vielen anderen Bereichen längst wieder möglich ist? Hier muss die Politik in Kooperation mit den Veranstaltern Sicherheits-Regelungen schaffen, so dass Großveranstaltungen - Läufe aber auch viele andere Events - wieder stattfinden können. Zudem ist die von GRR bereits mehrfach beantragte Einrichtung eines Finanz-Hilfsfonds für viele Veranstalter notwendig, um zu überleben. Nach drei Monaten steht man hier immer noch am Punkt null.

Wir brauchen Eure Stimmen, Ihr seid unsere Lobby!

Vielen Dank für Eure Unterstützung,

German Road Races (GRR) e.V. mit Cecilia Wenig (Initiatorin) aus Berlin

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Cecilia Wenig από Berlin
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

wenn dies nun auch für Laufveranstaltungen gilt. So, wie der Großteil unserer Gesellschaft, sind Teilnehmer, Veranstalter und auch die (Nicht)Zuschauer fähig und bereit, eigenverantwortlich für sich und die Mitmenschen zu handeln. Eine besondere Verantwortung haben wir hierbei gegenüber den Kindern. Zum einen sind Sportveranstaltungen eine wichtiger Aspekt, um Interesse zu wecken und Orientierung zu geben, zum anderen haben wir die Verantwortung den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie eigenverantwortlich und differenziert mit besonderen Situationen umgegangen wird.

Es sind die großen Lauf-"Events", die aus dem Laufsport Karnevalsumzüge mit sportlichem Anstrich gemacht haben. Die dort gerne produzierten Bilder von engen Starterfeldern und Zuschauerreihen fallen den Veranstaltern jetzt auf den Kopf: Das sind Horrorbilder für Politiker in diesen Tagen. Darunter leiden nun auch die kleineren Läufer der Vereine, wo meist höchstens ein paar Hundert Leute durch die Landschaft rennen ohne jedes erhöhte Infektionsrisiko. Für DIESE Läufe trete ich ein. Nicht für "Events".

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 5 μέρες

  Trainerin LA, Sportlehrerin

 • πρίν 7 μέρες

  Ich will laufen

 • πρίν 8 μέρες

  Breitensport ist unersetzlich für die Gesundheit.

 • πρίν 9 μέρες

  Sport erhält die Gesundheit ebenso wie das gemeinsame Lauferlebnis gut für die Seele ist

 • Ralf Schwarz Neuenstadt

  στον/-ην/-ο 05.05.2021

  Ich nahm oft an Laufveranstaltungen teil.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/save-the-events-o-rettet-unsere-laeufe/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition