Παιδεία

Zweizügigkeit von Sekundarschulen erlassen - kleine Schulen retten!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss NRW
1.111 1.061 σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2018
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Wir ersuchen den Petitionsausschuss NRW, dem Plenum im Landtag eine Gesetzesvorlage zur Abstimmung vorzulegen, nach der der Beschluss des Schulausschusses (Antrag: Zweizügigkeit von Sekundarschulen ermöglichen – Drucksache 17/1114) im Landtag vom 22.11.2017 in das Schulgesetz in den Passus zur Zügigkeit von Sekundarschulen ergänzt wird.

Αιτιολόγηση

Aktuell sind viele erst vor wenigen Jahren gegründete Sekundarschulen von der Schließung bedroht, weil es sich bei diesen um kleine Schulen im ländlichen Raum und in Kleinstädten handelt und es dadurch oft zu geringeren Anmeldezahlen kommt. Ein weiterer Grund für die niedrigen Anmeldezahlen ist, dass sich neue Schulformen erst etablieren müssen und die Menschen in einer Gemeinde Zeit brauchen, diese kennenzulernen.

Die Sekundarschule in Dinslaken besteht seit 7 Jahren und man muss die Schule nun schließen, weil die Klassenstärke zu Beginn der 5.Klasse bei 3 Klassen pro Jahrgang liegen muss. Am 22.11.2017 hat der Schulausschuss im Landtag NRW beschlossen, Sekkundarschulen die Zweizügigkeit zu ermöglichen - leider hat dieser Beschluss bisher noch nicht Einlassung in das entsprechende Schulgesetz gefunden.

Aus diesem Grund bleiben Politik und Verwaltung in Dinslaken nichts anderes übrig, als nach aktueller Gesetzeslage zu entscheiden und eine erfolgreiche, aber kleine Schule in Dinslaken zu schließen. So wird den Grundschuleltern die Möglichkeit genommen, ihre Kinder an einer modernen Schule des längeren gemeinsamen Lernens anzumelden, außerdem laufen nun die fast 550 Schüler der Sekundarschule Gefahr, durch das Auslaufen der Schule mit schlechterer Unterrichtsqualität (nach und nach wird es immer weniger Lehrer an der Schule geben)bestraft zu werden.

Da dieses Gesetz nicht nur unsere Schule, sondern auch die Existenz der anderen 113 Sekundarschulen sichern würden, wären wir Ihnen mehr als dankbar, wenn Sie für unsere Sache unterschreiben.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 11.01.2020

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα