Rajon : Augsburg
Mirëqenie

Queeres Zentrum für Augsburg

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Stadt Augsburg
436 mbështetësit 183 në Augsburg
Peticioni u tërhoq nga kërkuesi
  1. Filluar shtator 2019
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

kurs kohe

436

Nënshkrime totale

183

nënshkrimet Augsburg

0

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

15.09.2019

dita më e suksesshme e peticionit

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

45%

ndikohen drejtpërdrejt

21%

njih dikë që është i prekur

26%

ndihmë në përhapjen e çështjes

24%

do të merrnin pjesë në veprime të përbashkëta

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

99%

vjen nga Gjermania

86%

vjen nga Bavaria

42%

vjen nga Augsburg

54%

vjen nga Schwaben

Më shumë për temën Mirëqenie

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International