európski petície

zem petície

State-petície

county petície

Petície miest a obcí

>>> Iné mestá (pri načítaní stránky buďte trpezliví)

Petície obcí a okresov

Tento prehľad zobrazuje regióny s najvyšším počtom petícií na každej administratívnej úrovni. V zátvorkách je uvedený počet petícií v regióne.

openPetition je európska platforma pre petície.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz