Europeiska petitioner

Petitioner per land

Petition per landskap

Länspetitioner

Samhällspetitioner

>>> Andra städer och samhällen (var god ha tålamod medan sidan laddar)

Kommun- och distrikts- petitioner

I den här sammanfattningen kan du se regionerna med flest petitioner. Inom parantes står antalet petitioner per region.

openPetition är en Europeisk petitions plattform.

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International