Ευρωπαϊκά ψηφίσματα

Ψηφίσματα κρατιδίων

Ψηφίσματα ομοσπονδιακού κρατιδίου

Τοπικά ψηφίσματα

Δημοτικά Ψηφίσματα

>>> Άλλες πόλεις και πόλεις (παρακαλούμε περιμένετε λίγο μέχρι να φορτώσει η σελίδα)

Ψηφίσματα δημοτικών διαμερισμάτων

Εδώ θα βρείτε συνοπτικά όλες τις περιοχές με το μεγαλύτερο αριθμό ψηφισμάτων ανά διοικητική βαθμίδα. Σε παρένθεση βρίσκεται ο αριθμός των ψηφισμάτων ανά περιοχή.

Η openPetition είναι μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δημιουργίας ψηφισμάτων πολιτών.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition