Ευρωπαϊκά ψηφίσματα

Ψηφίσματα κρατιδίων

Ψηφίσματα ομοσπονδιακού κρατιδίου

Τοπικά ψηφίσματα

Δημοτικά Ψηφίσματα

>>> Weitere Städte und Gemeinden (παρακαλούμε περιμένετε λίγο μέχρι να φορτώσει η σελίδα)

Ψηφίσματα δημοτικών διαμερισμάτων

Εδώ θα βρείτε συνοπτικά όλες τις περιοχές με το μεγαλύτερο αριθμό ψηφισμάτων ανά διοικητική βαθμίδα. Σε παρένθεση βρίσκεται ο αριθμός των ψηφισμάτων ανά περιοχή.

Η openPetition είναι μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα δημιουργίας ψηφισμάτων πολιτών.

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden