Европейските петиции

Държави петиции

Държавни-петиции

County петиции

Петиции за градове и общини

>>> Други градове (моля бъдете търпеливи, докато зареждате страницата)

Общински и областни петиции

Този преглед показва регионите с най-много петиции във всяко административно ниво. В скоби е броят на петициите в даден регион.

openPetition е европейска платформа за петиции.

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега