Αναζήτηση ψηφισμάτων, αποφάσεων, καταχωρήσεων σε blog, σχολίων και επιχειρημάτων

Θέλετε να μάθετε αν υπάρχει ήδη ένα αίτημα σχετικά με ένα θέμα και τι έχει γίνει γι 'αυτό; Αναζήτηση σε όλες τις αναφορές στο openPetition και τις υποσελίδες του.

Η αναζήτηση έγινε μέσω της μηχανής αναζήτησης της google.


Αναζήτηση με βάση τις περιοχές

Στο Περιοχές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα