Sök efter petitioner, lösningar, blogginlägg, kommentarer och argument

Du vill veta om det redan finns en petition om ett ämne och vad har blivit av det? Sök i alla petitioner på openPetition och dess undersidor.

Denna sökmotor tillhandahålls av Google Search.

Sök efter ämnen

Utrikespolitik Konstruktion Utbildning Medborgerliga rättigheter Informationsskydd Energi Familj Hälsa Internet Kultur Jordbruk Media Migration Minoritetsskydd Säkerhet Välfärd Sport Skatter Djurrätt Miljö Trafik och transport Administration Ekonomi Vetenskap Boende

Sök i regioner


Sök efter källor

openPetition Bundestag petitions system Bremen framställningssystem Rheinland-Pfalz petitions system Schleswig-Holstein petitions system Thuringia petitions system Bestämd i Tyskland Europeiska medborgares initiativ Europeiska petitioner

Sök efter nivåer

Område Stad / kommun Kommunföreningen Administrativt distrikt Administrativt distrikt Landskap Län Europeiska Unionen Förenta nationerna Universum

Sök efter status

Aktuella insamlingar Just lanserade Utgående signaturinsamlingar begäran bearbetas lyckade problem Efter avslutad dialog med mottagaren misslyckade problem blockade initiativ

pågående insamlingar

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International