Zoeken naar petities, besluiten, blog-bijdragen, commentaren en argumenten

Sie wollen wissen ob es bereits eine Petition zu einem Thema gibt und was aus ihr geworden ist? Suchen Sie in allen Petitionen auf openPetition und deren Unterseiten.

De zoek-optie wordt mogelijk gemaakt door Google search.

Zoeken op onderwerp

Buitenlandse politiek Bouwen Onderwijs Burgerrechten Gegevensbescherming Energie Familie Gezondheid Internet Cultuur Landbouw Media Migration Bescherming van minderheden Veiligheid Zorg en welzijn Sport Belastingen Dierenbescherming Milieu Economie Verkeer Beheer Wetenschap Wonen

Zoeken in regio’s


Zoeken naar bronnen

openPetition Bundestag Petitionssystem Bremen Petitionssystem Rheinland-Pfalz Petitionssystem Schleswig-Holstein Petitionssystem Thüringen Petitionssystem Entscheide in Deutschland Europese burgerinitiatieven

Zoeken naar niveaus

District Gemeente/ stad Gemeente-agentschap Regio Regeringsgebied Bondsstaat Staat Europese Unie Vereinte Nationen Das Universum

Zoeken naar status

Laufende Sammlungen Gerade gestartet Auslaufende Unterschriftensammlungen Anliegen in Bearbeitung Erfolgreiche Anliegen Na dialoog met ontvanger beëindigd Mislukt verzoek Gesperrte Initiativen

actuele petities

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden