Εκλεγμένος επρόσωπος Alexander Saipa

Stadtrat σε Γκόσλαρ

Dr. Alexander Saipa
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD Ratsfraktion
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsherr
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander Saipa
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition