förtroendevald Alexander Saipa

Stadtrat i Goslar

Dr. Alexander Saipa
parti: SPD
Grupp: SPD Ratsfraktion
Nästa val: 2021
Position: Ratsherr
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander Saipa
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International