Zvolení zástupcovia ľudí Alexander Saipa

Stadtrat v Goslar

Dr. Alexander Saipa
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD Ratsfraktion
Nové voľby: 2021
funkcia: Ratsherr
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander Saipa
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International