Εκλεγμένος επρόσωπος André Maniera

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf

REP
τελευταία επικοινωνία στο 24/10/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Besetzung der offenen Lehrerstellen, Realisierung des Erweiterungsbaus der Musikschule

REP
τελευταία επικοινωνία στο 23/10/18
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Theatermuseum Düsseldorf!!!

REP
τελευταία επικοινωνία στο 10/5/17
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der weltweit einmaligen Düsseldorfer Gasbeleuchtung!

REP τελευταία επεξεργασία στις 28/4/16

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Ich bin für den Erhalt der Gaslaternen, da sie zum Kulturgut der Stadt Düsseldorf gehören und eine einzigartige Beleuchtung darstellen, die es zu erhalten gilt. 90.000 Gaslaternen gibt es weltweit und davon stehen rund 16.000 alleine in Düsseldorf. Diese Laternen sind nicht nur reines Beleuchtungsinstrument, sondern zeichnen das Stadtbild mit aus. Sie sind u.a. die erste Lichtquelle, die für die Menschen rund um die Uhr zur Verfügung nutzbar war. Dieses Kulturgut gilt es in Düsseldorf umfangreich zu bewahren und nicht dem Modernisierungszwang zu opfern.

Andre Maniera
Stadtrat der REPUBLIKANER in Düsseldorf

André Maniera
κόμμα: REP
επανεκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα