Λαϊκή εκπρόσωπος Angela Hebeler

Stadtrat σε Ντίσελντορφ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der 3. Umwelt Spur in Düsseldorf

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 24.10.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Besetzung der offenen Lehrerstellen, Realisierung des Erweiterungsbaus der Musikschule

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 23.10.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Theatermuseum Düsseldorf!!!

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 10.05.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der weltweit einmaligen Düsseldorfer Gasbeleuchtung!

  Bündnis 90/Die Grünen, τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Sehr geehrtes Team von openPetition,

  wir bedanken uns für die Zusendung Ihrer Petition. Die historische Düsseldorfer Gasbeleuchtung und ihre Zukunft wurde und wird auch in unserer Partei und Fraktion breit diskutiert. Gerne kommen wir Ihrer Bitte um Stellungnahme nach.

  Die Ampel-Fraktionen im Stadtrat SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und FDP - zu denen auch der Initiator der Petition FDP-Ratherr Matheisen selbst gehört - haben sich nach einer ausführlichen Diskussion auf einen ausgewogenen und differenzierten Ansatz geeinigt. Wir BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN sehen keinen Grund, dieses gute Ergebnis nun in Frage zu stellen.

  Kern der Ampelvereinbarung ist, den Masterplan energieeffiziente Straßenbeleuchtung zu einem Erhaltungsplan weiter zu entwickeln.

  Περισσότερα


Angela Hebeler
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition