volení zástupci Artur Faulhammer

Gemeinderat v Titz


Artur Faulhammer
Strana: SPD in Titz
skupina : SPD in Titz
volební : 2020
funkce : Gemeindevertreter
webové stránky : www.spd-titz.de
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní