Εκλεγμένος επρόσωπος Artur Faulhammer

Gemeinderat σε Titz


Artur Faulhammer
κόμμα: SPD in Titz
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD in Titz
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Gemeindevertreter
Ιστοσελίδα: www.spd-titz.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα