Zvolení zástupcovia ľudí Artur Faulhammer

Gemeinderat v Titz


Artur Faulhammer
Politický večierok: SPD in Titz
zlomok: SPD in Titz
Nové voľby: 2020
funkcia: Gemeindevertreter
webová stránka: www.spd-titz.de
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz