Εκλεγμένος επρόσωπος Bernd Jakubowski

Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben

AfD, τελευταία επεξεργασία στο 11/03/2020

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Oliver Westphal . Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας AfD
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die medizinische Versorgung im LK Peine muss für die Menschen gewährleistet bleiben. Es ist unabdingbar, dass die Politik verpflichtet ist alles zu unternehmen um das KKH zu halten. Diese Verpflichtung besteht ebenso gegenüber der Ärzteschaft und dem Krankenhauspersonal! Wir dürfen es nicht zulassen, dass aus rein monetären Erwägungen das Krankenhaus den Betrieb einstellen muss!

Γνωμοδότηση για την αναφορά Daseinsvorsorge vor Profit! Erhalt/ Wiederaufbau der Gynäkologie in Peine!

AfD

τελευταία εγγραφή στο 18/05/2019
Καμία απάντηση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα