përfaqësues Bernd Jakubowski

Opinion mbi peticionin Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben

AfD, modifikuar për herë të fundit në 11.03.2020

Vendimi i grupit të publikuar nga Oliver Westphal . Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit AfD
Pajtohem / kryesisht pajtohem .

Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Die medizinische Versorgung im LK Peine muss für die Menschen gewährleistet bleiben. Es ist unabdingbar, dass die Politik verpflichtet ist alles zu unternehmen um das KKH zu halten. Diese Verpflichtung besteht ebenso gegenüber der Ärzteschaft und dem Krankenhauspersonal! Wir dürfen es nicht zulassen, dass aus rein monetären Erwägungen das Krankenhaus den Betrieb einstellen muss!

Opinion mbi peticionin Daseinsvorsorge vor Profit! Erhalt/ Wiederaufbau der Gynäkologie in Peine!

AfD

shkruar për herë të fundit në 18.05.2019
nuk përgjigjet akoma

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani