volksvertegenwoordiger Bernd Jakubowski

Standpunt over de petitie Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben

AfD, laatst bewerkt op 11-03-2020

fractiebesluit, gepubliceerd door Oliver Westphal . De basis voor besluitvorming is een besluit van de fractie AfD
Ik ben het (overwegend) eens.

Ik ben voor een openbare hoorzitting in de commissie verzoekschriften.
Ik ondersteun een openbare hoorzitting in het parlement.

Die medizinische Versorgung im LK Peine muss für die Menschen gewährleistet bleiben. Es ist unabdingbar, dass die Politik verpflichtet ist alles zu unternehmen um das KKH zu halten. Diese Verpflichtung besteht ebenso gegenüber der Ärzteschaft und dem Krankenhauspersonal! Wir dürfen es nicht zulassen, dass aus rein monetären Erwägungen das Krankenhaus den Betrieb einstellen muss!

Standpunt over de petitie Daseinsvorsorge vor Profit! Erhalt/ Wiederaufbau der Gynäkologie in Peine!

AfD

laatst geschreven op 18-05-2019
Niet beantwoord

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je kwesties kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu ondersteunen