Zvolení zástupcovia ľudí Bernd Jakubowski

Stanovisko k petícii Das Klinikum Peine muss erhalten bleiben

AfD, naposledy upravené 11. 03. 2020

Skupinové rozhodnutie, uverejnené Oliver Westphal . Základ rozhodnutia je založený na rozhodnutí AfD parlamentnej skupiny
Súhlasím / prevažne súhlasím .

Som za verejné vypočutie v technickom výbore.
Som za verejné vypočutie v Parlamente / plenárnom zasadnutí.

Die medizinische Versorgung im LK Peine muss für die Menschen gewährleistet bleiben. Es ist unabdingbar, dass die Politik verpflichtet ist alles zu unternehmen um das KKH zu halten. Diese Verpflichtung besteht ebenso gegenüber der Ärzteschaft und dem Krankenhauspersonal! Wir dürfen es nicht zulassen, dass aus rein monetären Erwägungen das Krankenhaus den Betrieb einstellen muss!

Stanovisko k petícii Daseinsvorsorge vor Profit! Erhalt/ Wiederaufbau der Gynäkologie in Peine!

AfD

naposledy napísané na 18. 05. 2019
neodpovedané

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz