Λαϊκή εκπρόσωπος Bettina Fortunato

Landtag Brandenburg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

  DIE LINKE
  πρόσφατα γραμμένο σε 24.08.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

  DIE LINKE, τελευταία έκδοση 21.10.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Landeselternkitabeirates,

  DIE LINKE setzt sich prinzipiell für einen freien Zugang unserer Kinder und Jugendlichen zu allen Bildungseinrichtungen ein und das unabhängig von der Herkunft, dem Wohnort, den individuellen Voraussetzungen der Kinder und dem Geldbeutel der Eltern. Das betrifft auch die Kita. Kita ist nicht nur Betreuung, sondern Bildung. Bei der Betreuung von Kleinkindern liegt Brandenburg bundesweit mit an der Spitze: 56 Prozent aller unter 3-jährigen (bundesweit Platz 2) werden in einer Kita und 94 Prozent aller über 3-jährigen bis zur Einschulung (bundesweit 93 Prozent) in einem Kindergarten betreut.

  Wir haben in der letzten Legislaturperiode den Einstieg in die Kita-Beitragsfreiheit

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Ungerechte Straßenausbaubeiträge für Anlieger in Brandenburg abschaffen

  DIE LINKE
  πρόσφατα γραμμένο σε 29.11.2018
  Καμία απάντηση


Bettina Fortunato
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
Εκλεγμένος (η) την: 01.09.2019
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Märkisch-Oderland IV
Αξίωμα: Fraktion (Pflegepolitische Sprecherin), Fraktion (Seniorenpolitische Sprecherin), Fraktion (Sozialpolitische Sprecherin), Fraktion (Gesundheitspolitische Sprecherin)
Ιστοσελίδα: https://www.bettina-fortunato.de/
De-de: https://de-de.facebook.com/bettina.fortunato.5
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα