Εκλεγμένος επρόσωπος Boris Weirauch

Landtag von Baden-Württemberg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Schuleintritt in Baden-Württemberg: Wir fordern die Verlegung des Stichtags auf den 30.06.

  SPD, τελευταία έκδοση 21.05.2019

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD

  Sehr geehrte Frau Göltenboth, sehr geehrte Frau Stolzenberger, sehr geehrte Frau Marschand,

  gerne komme ich Ihrer Aufforderung nach, zu Ihrer Petition „Schuleintritt in Baden-Württemberg: Wir fordern die Verlegung des Stichtags auf den 30.06.“ Stellung zu nehmen.

  Gemeinsam mit meiner Fraktion unterstütze ich Ihr Ansinnen ausdrücklich. Die SPD-Landtagsfraktion hat unter der Federführung von Daniel Born bereits einen Antrag (Drucksache 16/5962) gestellt, in dem auch wir die Landesregierung auffordern, den Stichtag für die Einschulung vom 30.09. auf den 30.06. zu verlegen. Nach unserer Auffassung ist hiermit dem Wohl der Kinder besser gedient als mit der bisherigen Regelung. Eltern von Kindern, die zwischen altem und neuem Stichtag geboren sind,

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in Baden-Württemberg

  SPD
  γραμμένο στις 19.09.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά G9 jetzt! - Baden-Württemberg

  SPD
  γραμμένο στις 10.05.2018
  Καμία απάντηση


Dr. Boris Weirauch
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 13.03.2016
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Mannheim II
Αξίωμα: Fraktion (Wirtschaftspolitischer Sprecher)
Ιστοσελίδα: https://www.boris-weirauch.de/
Facebook: https://www.facebook.com/borisweirauchspd
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Dr. Boris Weirauch

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition