представител на хората Carmen Hornung-Jahn

Rat der Stadt в / след Дуйсбург


Carmen Hornung-Jahn
страна : Die Linke
избори: 2020
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега