Εκλεγμένος επρόσωπος Christian Carmienke

Kreistag σε Landkreis Lüchow-Dannenberg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt des Fritz-Reuter-Gymnasiums in Dannenberg (Elbe) und der vielfältigen Schullandschaft

  CDU τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Wir haben ein ausgewogenes Schulsystem in Lüchow-Dannenberg! Eine IGS in Dannenberg würde die gesamte gut funktionierende Schulstruktur nachteilig verändern. In der Samtgemeinde Elbtalaue würde es mit der Abschaffung des Gymnasiums in Dannenberg mindestens 5 Jahre keine Abiturmöglichkeit an einer neugegründeten IGS geben. Dann würde es nur eine Oberstufe geben, nur wenn die Schülerzahlen ausreichen würden. Zudem wäre der Bestand der Varenius-Schule in Hitzacker in Gefahr.
  Kein Abitur in der Elbtalaue (kein Gymnasium) und keine weiterführende Schule in Hitzacker - zur einer IGS in Dannenberg kann ich deshalb nur mit Nein stimmen!


Christian Carmienke
κόμμα: CDU
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitz
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα