Представител Dietrich Schaefer

Изявление по петицията Keine Windkraft im Ziegenmelkerbrutgebiet

CDU последно редактирано на 23.08.2018 г.

Без коментар.
Подкрепям публично изслушване в техническата комисия.

Meine Meinung spiegelt sich in der Stellungnahme von Johannes Wahlenberg (CDU- Fraktion) vom 1.08.2018 wieder.

Изявление по петицията Rettet das Niederkrüchtener Freibad in neuer Form - bevor es abgerissen wird!

CDU последно редактирано на 23.08.2018 г.

Без коментар.
Подкрепям публично изслушване в техническата комисия.

Meine Meinung spiegelt sich in der Stellungnahme von Johannes Wahlenberg (CDU- Fraktion) vom 1.08.2018 wieder.

Dietrich Schaefer
страна : CDU
Нови избори: 2020
Докладвайте грешки в данните

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега