Εκλεγμένος επρόσωπος Dietrich Schaefer

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Windkraft im Ziegenmelkerbrutgebiet

CDU τελευταία επεξεργασία στο 23/08/2018

Καμία επίσημη δήλωση.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Meine Meinung spiegelt sich in der Stellungnahme von Johannes Wahlenberg (CDU- Fraktion) vom 1.08.2018 wieder.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Niederkrüchtener Freibad in neuer Form - bevor es abgerissen wird!

CDU τελευταία επεξεργασία στο 23/08/2018

Καμία επίσημη δήλωση.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Meine Meinung spiegelt sich in der Stellungnahme von Johannes Wahlenberg (CDU- Fraktion) vom 1.08.2018 wieder.

Dietrich Schaefer
κόμμα: CDU
Νέες εκλογές: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα