përfaqësues Dietrich Schaefer

Opinion mbi peticionin Keine Windkraft im Ziegenmelkerbrutgebiet

CDU modifikuar për herë të fundit në 23.08.2018

Asnjë deklaratë.
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

Meine Meinung spiegelt sich in der Stellungnahme von Johannes Wahlenberg (CDU- Fraktion) vom 1.08.2018 wieder.

Opinion mbi peticionin Rettet das Niederkrüchtener Freibad in neuer Form - bevor es abgerissen wird!

CDU modifikuar për herë të fundit në 23.08.2018

Asnjë deklaratë.
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

Meine Meinung spiegelt sich in der Stellungnahme von Johannes Wahlenberg (CDU- Fraktion) vom 1.08.2018 wieder.

Dietrich Schaefer
parti : CDU
zgjedhjet e ardhshme : 2020
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani