Λαϊκή εκπρόσωπος Gabriele Weiner

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί

Γνωμοδότηση για την αναφορά Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

Freie Wähler

τελευταία εγγραφή στο 23/02/2018
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Pro Konstanzer Flugplatz

Freie Wähler τελευταία επεξεργασία στο 15/10/2015

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.

Γνωμοδότηση για την αναφορά STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

Freie Wähler

τελευταία εγγραφή στο 07/11/2014
Καμία απάντηση

Gabriele Weiner - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: Freie Wähler
Νέες εκλογές: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα