Përfaqësues Gabriele Weiner

Opinion mbi peticionin Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

Freie Wähler

shkruar për herë të fundit në 23.02.2018
nuk përgjigjet akoma

Opinion mbi peticionin Pro Konstanzer Flugplatz

Freie Wähler modifikuar për herë të fundit në 15.10.2015

Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit
Pajtohem / kryesisht pajtohem .

Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.

Opinion mbi peticionin STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

Freie Wähler

shkruar për herë të fundit në 07.11.2014
nuk përgjigjet akoma

Gabriele Weiner - heq dorë
parti : Freie Wähler
zgjedhjet e ardhshme : 2024
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani