Zástupca ľudu Gabriele Weiner

Gemeinderat v Kostnica - Eliminované

Stanovisko k petícii Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

Freie Wähler

naposledy napísané na 23. 02. 2018
neodpovedané

Stanovisko k petícii Pro Konstanzer Flugplatz

Freie Wähler naposledy upravené 15. 10. 2015

Základ rozhodnutia je založený na rozhodnutí parlamentnej skupiny
Súhlasím / prevažne súhlasím .

Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.

Stanovisko k petícii STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

Freie Wähler

naposledy napísané na 07. 11. 2014
neodpovedané

Gabriele Weiner - Eliminované
Politický večierok: Freie Wähler
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz