volení zástupci Günther Klempnauer

Stadtrat v Herford


Günther Klempnauer
Strana: FDP
skupina : Fraktionslos
volební : 2020
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní