Εκλεγμένος επρόσωπος Günther Klempnauer

Stadtrat σε Χέρφορντ


Günther Klempnauer
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktionslos
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα