Λαϊκή εκπρόσωπος Inez Deja

Stadtrat σε Χέρφορντ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Neue Kitabeiträge - Fair geht anders!

  DIE LINKE
  πρόσφατα γραμμένο σε 04.06.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά "Erhalt des Wasserspiegels der Werre im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau des Bergertor Wehres"

  DIE LINKE, τελευταία έκδοση 22.01.2018

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die Fraktion der Partei DIE LINKE im Rat der Stadt Herford, unterstützt Die Petition.
  Viele der Ratsmitglieder, haben im zurückliegenden Halbjahr, die Vorträge von interessierten, engagierten und nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema, auch fachkundigen Bürgern gehört.
  Genannt seien hier Harald Becker von der FEGH, Jens Steffen und Jens Meihöfer vom Kanuklub und Mathias Polster als Kenner der Historie und Denkmalpfleger.
  Was diese Bürger der Stadt Herford für die Beibehaltung des Stauziels am Bergertor umtreibt ist unterschiedlich. Was sie vortragen ist vielleicht in einigen Punkten laienhaft und nicht wissenschaftlich belegt. Aber mit den sogenannten Experten und deren Rat haben wir in Herford, gerade in Sachen Wasserbau schon verschiedentlich

  Περισσότερα


Inez Deja
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα