representative Inga Stephan

Kreistag in Landkreis Celle


Inga Stephan
Party: SPD
Next elections: 2016