Λαϊκή εκπρόσωπος Iris Fiß

Kreistag σε Landkreis Celle

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Erich Kästner Schule darf nicht verkauft werden

  Die Unabhängigen τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Ich stimme den Ausführungen von Frau Pauser zum größten Teil zu. Ich habe, als Schulbegleitung, 2 Jahre einen Autisten betreut und weiß daher was eine gewohnte Umgebung und eine auf die Schüler/-innen gezielte Betreuung ausmacht. Die Schüler/-innen fühlen sich einfach wohler und die, die jetzt noch an der Erich Kästner Schule sind, sollten ihre Schulzeit auch hier beenden dürfen.
  Danach allerdings, wird die Schule nicht mehr zu halten sein. Man muss auch den Landkreis Celle verstehen, denn die Finanzierung für die Gebäudesanierung ist einfach zu hoch. Durch die Inklusion wird sich auch in Zukunft einfach vieles ändern, ich hoffe nur, dass dies dann auch zum Guten der betroffenen Schüler/-innen sein wird!

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Y-Trasse!

  Die Unabhängigen τελευταία έκδοση 29.11.2014

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Ich bin Ortsbürgermeisterin in Celle, Ortsteil Vorwerk. Der Ortsteil Vorwerk wäre unter anderem erheblich von der Y-Trasse betroffen. Nicht nur, dass diese Trasse einen Teil des Naturparks Süd-Heide zerstören würde, auch die Landwirte und die Bevölkerung der vielen Ortsteile entlang dieser Trasse würden erheblich beeinträchtig. Das kann man so nicht einfach hinnehmen.


Iris Fiß
κόμμα: Die Unabhängigen
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition