Zástupca ľudu Jacqueline Tybora

Stadtrat v Magdeburg - Eliminované


Jacqueline Tybora - Eliminované
Politický večierok: parteilos
zlomok: Linke/future!
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International