Λαϊκή εκπρόσωπος Julia Suermondt

Stadtrat σε Κρέφελντ


Julia Suermondt
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα