Predstavnik ljudi Julia Suermondt

Stadtrat u Krefeld


Julia Suermondt
stranka: DIE LINKE
Frakcija: DIE LINKE
Sljedeći izbor: 2020
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada