Përfaqësues Julia Suermondt

Stadtrat Krefeld


Julia Suermondt
parti : DIE LINKE
fraksion: DIE LINKE
zgjedhjet e ardhshme : 2020
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani