Λαϊκή εκπρόσωπος Karina Fissmann

Hessischer Landtag σε Έσση

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir fordern: Bauen in Hessen nur noch barrierefrei!

  SPD
  πρόσφατα γραμμένο σε 15.05.2019
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Straßenbeiträge in Hessen

  SPD, τελευταία έκδοση 17.04.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die SPD im hessischen Landtag setzt sich für die Abschaffung der Straßenbeiträge ein. Eine erneute Einbringung des Gesetzesentwurfes erfolgte im Februar, eine Anhörung im Mai.

Karina Fissmann
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2023
Εκλογική περιφέρεια: Rotenburg
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Karina Fissmann
Ιστοσελίδα: https://www.karina-fissmann.de/
Facebook: https://www.facebook.com/karinafissmann.spd/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition