Εκλεγμένος επρόσωπος Kevin Deusing

Γνωμοδότηση για την αναφορά Kreißsaal-Schließung in Dillenburg verhindern - Gefahr für Mutter und Kind

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 21/07/2022

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Als CDU-Kreistagsfraktion haben wir in der Kreistagssitzung, den 18.07.2022 einen Dringlichkeitsantrag zum Erhalt der Geburtshilfenstation eingebracht, der einstimmig angenommen wurde.

Heute (21.07.2022) haben wir in der Dillenburger Stadtverordnetenversammlung eine Resolution zum Erhalt der Geburtshilfebstation eingebracht und werden weiterhin mit Nachdruck für den Erhalt eintreten.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sechshelden fordert eine Tunnellösung auf der BAB/A45, kein Abriss und Wiederaufbau der Talbrücke!

CDU

τελευταία εγγραφή στο 11/04/2017
Καμία απάντηση

Kevin Deusing
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα