përfaqësues Kevin Deusing

Opinion mbi peticionin Kreißsaal-Schließung in Dillenburg verhindern - Gefahr für Mutter und Kind

CDU, modifikuar për herë të fundit në 21.07.2022

Pajtohem / kryesisht pajtohem .
unë do ta mbështes kërkesën nëse do të ketë mjaftueshëm përfaqësues që do të bashkohen
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Als CDU-Kreistagsfraktion haben wir in der Kreistagssitzung, den 18.07.2022 einen Dringlichkeitsantrag zum Erhalt der Geburtshilfenstation eingebracht, der einstimmig angenommen wurde.

Heute (21.07.2022) haben wir in der Dillenburger Stadtverordnetenversammlung eine Resolution zum Erhalt der Geburtshilfebstation eingebracht und werden weiterhin mit Nachdruck für den Erhalt eintreten.

Opinion mbi peticionin Sechshelden fordert eine Tunnellösung auf der BAB/A45, kein Abriss und Wiederaufbau der Talbrücke!

CDU

shkruar për herë të fundit në 11.04.2017
nuk përgjigjet akoma

Kevin Deusing
parti : CDU
fraksion: CDU
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani