Zvolení zástupcovia ľudí Kevin Deusing

Stanovisko k petícii Kreißsaal-Schließung in Dillenburg verhindern - Gefahr für Mutter und Kind

CDU, naposledy upravené 21. 07. 2022

Súhlasím / prevažne súhlasím .
Podporujem žiadosť v Parlamente, ak je dosť ďalších zástupcov.
Som za verejné vypočutie v technickom výbore.
Som za verejné vypočutie v Parlamente / plenárnom zasadnutí.

Als CDU-Kreistagsfraktion haben wir in der Kreistagssitzung, den 18.07.2022 einen Dringlichkeitsantrag zum Erhalt der Geburtshilfenstation eingebracht, der einstimmig angenommen wurde.

Heute (21.07.2022) haben wir in der Dillenburger Stadtverordnetenversammlung eine Resolution zum Erhalt der Geburtshilfebstation eingebracht und werden weiterhin mit Nachdruck für den Erhalt eintreten.

Stanovisko k petícii Sechshelden fordert eine Tunnellösung auf der BAB/A45, kein Abriss und Wiederaufbau der Talbrücke!

CDU

naposledy napísané na 11. 04. 2017
neodpovedané

Kevin Deusing
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz