volení zástupci Klaus-Peter Dehde

Stanovisko k petici Für den Erhalt des Fritz-Reuter-Gymnasiums in Dannenberg (Elbe) und der vielfältigen Schullandschaft

SPD naposledy upraveno 28. 04. 2016

Žádný názor .

klaus-peter-dehde.de/aktuell/nachrichten/2016/476773.php

Hier ist unsere Position beschrieben.

Klaus-Peter Dehde
Strana: SPD
volební : 2021
funkce : Fraktionsvorsitz
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní