Zvolení zástupcovia ľudí Klaus-Peter Dehde

Stanovisko k petícii Für den Erhalt des Fritz-Reuter-Gymnasiums in Dannenberg (Elbe) und der vielfältigen Schullandschaft

SPD naposledy upravené 28. 04. 2016

Žiadny názor .

klaus-peter-dehde.de/aktuell/nachrichten/2016/476773.php

Hier ist unsere Position beschrieben.

Klaus-Peter Dehde
Politický večierok: SPD
Nové voľby: 2021
funkcia: Fraktionsvorsitz
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz