përfaqësues Klaus-Peter Dehde

Opinion mbi peticionin Für den Erhalt des Fritz-Reuter-Gymnasiums in Dannenberg (Elbe) und der vielfältigen Schullandschaft

SPD modifikuar për herë të fundit në 28.04.2016

Asnjë deklaratë.

klaus-peter-dehde.de/aktuell/nachrichten/2016/476773.php

Hier ist unsere Position beschrieben.

Klaus-Peter Dehde
parti : SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2021
rol: Fraktionsvorsitz
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani